IBM Data Analyst Professional Certificate

COURSERA
- "Data wrangling" va "Data mining" kabi turli hil ma'lumotlarni tahlil qilish vazifalarini bajarish uchun elektron jadvallardan foydalanish va Excel dasturidan foydalanish qobiliyatini namoyish etish; - Excel da turli hil grafiklar va chizmalar yaratish va panellar yaratish uchun IBM Cognos Analytics bilan ishlash. Matplotlib kabi Python kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni taqdimotlash. - Pandas va Numpy kabi Python kutubxonalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni tahlil qilish va API va web-hizmatlarni chiqarish uchun Python tili bo'yicha bilimlarni rivojlantirish. - Jupyter daftarlaridan SQL va Python yordamida bulutli ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlarga kirish uchun ma'lumotlar ekotizimini tavsiflash va so'rovlar yaratish.
Ma'lumotlarni tahlil qilish.
Sertifikat olish jarayoni 11 oydan kam vaqt talab etadi va to'lov miqdori oyiga $39 tashkil etadi.
IBM Data Analyst Professional Certificate ni qo'lga kiritish uchun 9 ta kursni muvaaffaqiyatli yakunlash zarur.
- https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-data-analyst